Namazduasi.comNamaz duaları – Namaza Sureleri


Haccın Vacipleri Şunlardır


vacipleri şunlardır;

ihrama mikat denilen yerlerden başlamak. bundan dolayı medine i münevvere tarafından hacca gidenler zülhuleyfeden ıraklılar horasınlılar maveraunnehir ahalisi zati ırktan şamlılar ve mısırlılar ve mağribiler cuhfe hizasında bir yerden mesela ragip köyü hizasından necitliler karndan yemenliler de yelemlemden ihrama girerler.yolları bu mikatlardan birine tesadüf etmeyen hacılar da bunlardan birinin hizasında bulunacak bir yeren ihrama başlarlar.ihramın mahzurlarını yani ihrama giren kimse için yapılması haram

Namaz duaları


- Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Ettehiyyâtu

- Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh.

- Dil ile, beden ve mal

Abdest Duaları


ELLER YIKANIRKEN OKUNAN DUA: Allâhümme a’tmi kitabi biyemini ve hâsibini hisâben yesirâ. ANLAMI: Ey Allah’ım! Bana kitabımı sağ tarafımdan ver ve beni kolay bir hesap ile hesaba çek!

AĞIZA SU ALIRKEN OKUNACAK DUA: Allâhümme eskınimin havdi nebiyyike sallallahü aleyhi ve sellem ke’sen lâ azmeü ba’dehü ebeden. ANLAMI: Ey Allah’ım! Bana peygamberinin havz-ı kevserinden öyle bir kase ihsan et ki, ondan sonra hiç susuzluk duymayayım.

BURUNA

Sayfalar1234»Son